Arbejde med genetisk modificerede organismer

 
24-05-2011
Diverse

Arbejde med genetisk modificerede organismer må kun foregå i laboratorier, der
er klassificeret hertil af Arbejdstilsynet. Krav til ventilation og mikrobiologiske sikkerhedskabinetter følger af laboratorieklassifikationen, jf. bilag 2 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 642 af 28. juni 2001 om genteknologi og arbejdsmiljø. Krav til indretning kan findes i Vejledning om klassifikation af og krav til laboratorier og laboratorieområder, hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer i klasse 1 og 2
At-vejledning C.0.4, April 2001.


 
 
Find information om: guiden ventilation guide vvs
(Hovedkategori: Diverse)